Авторите на Animalia - Милена Радева и Илия Бояров, продължават представянето си с нов проект, който ще започне през октомври 2016 г. Animalia Aves цели да представи артистичен поглед върху непознатите в България застрашени птици. За целта на проучването си авторите са в контакт с различни природозащитни организации, Българската орнитологическа централа - ИБЕИ, БАН, посещават курсове по орнитология и обучения на терен. Научните илюстрации и скулптури, които Милена и Илия ще представят през 2016-2017 г. ще гостуват в 10 града в цялата страна. За повече информация, дати и подкрепа на техния проект можете да свалите Спонсорската презентация в pdf формат, както и Отчета от дейността на Animalia от турнето 2014-2015 г. За повече информация можете да се свържете с нас - milena@seimenus.com или ilia_boyarov@seimenus.com!

Спонсорската презентация 2016-2017

Отчет от дейността на Animalia 2014-2015

---

Animalia exhibitin's authors - Milena Radeva and Ilia Boyarov, continue their work with a new project that will be presented in October 2016. They aim to present the endangered birds in Bulgaria through their artistic point of view. For their project - Animalia Aves, the two artists work with different wildlife organizations, the Bulgarian Ornithological Centre - IBER, BAS, they attend ornithological classes and field training. The scientific illustrations and sculptures, which Milena and Ilia will present in 2016-2017 will visit 10 cities in Bulgaria. For more information, tour dates and support you can download the Sponsorship presentation pdf file, and the Tour result presentation of the 2014-2015 tour. For more info - contact us - milena@seimenus.com or  ilia_boyarov@seimenus.com!

Sponsorship presentation 2016-2017

Tour results - Animalia 2014-2015