Alcedo atthis

alcedoatthis2.jpg

Alcedo atthis

Common kingfisher / Земеродно рибарче

58x35 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева

---

Земеродното рибарче (Alcedo atthis) е дребна птица от семейство Земеродни рибарчета (Alcedinidae).

Среща се и в България. Оперението му е с ярки цветове – оранжево и синьозелено.

Дължина на тялото: 16 см. Размах на крилете: 25 см.

Лети ниско над водата, като маха бързо с крила и издава тънък писклив звук.

Често стои кацнало неподвижно на клонче, надвесено ниско над водата или по камъните.

Храни се с малки рибки, които лови по водната повърхност, водни насекоми и техните ларви, мекотели и дребни земноводни.

Гнездото си прави в дупки по бреговете на реки.

Снася 4 - 8 кръгли бели яйца, които родителите мътят 21 дни.

Малките напускат гнездото след 18 дни. Земеродното рибарче отглежда две поколения годишно.