Anas platyrhynchos

anasplatyrhynchos.jpg

Anas platyrhynchos

Mallard duck / Зеленоглава патица

25x25x5 cm

silver, walnut tree

сребро, орех

Ilia Boyarov / Илия Бояров

---

Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), Обикновена дива патица, Зеленоглавка или Пловка, също и Ешилбаш

е средно голям представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни.

Гнезди в Европа, Азия и Северна Америка, южна Гренландия и северна Африка, среща се и в България.

Тежи между 0,9 и 1,7 кг. Дължина на тялото 56–65 см.

Виолетово-синьо крилно огледало с метален блясък, оградено отпред и отзад с черни и бели ивици.

Силно изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм.

Лятно време оперението на двата пола е сходно, но мъжките имат жълто-зелена човка.

Лети и излита шумно, гласът и е тих, подобен на този на домашните патици.

Лятно време възрастните птици линеят.

През юни мъжките се събират на ята в обширни блата и езера с висока тръстика,

където почти изведнъж окапват всичките им опашни и крилни пера.

За около половин месец губят способността си да летят.

Храни се поравно с растителна и животинска храна, като търси храната в плитчините на дълбочини не по-големи от 35 см.

Гнездовият период е от края на март до края на юни. Тя снася ежедневно по едно яйце.

Броя на яйцата е от 4 до 18, най-често 9-13. Теглото им е около 50 гр.

Малките се излюпват достатъчно развити и могат да се тичат, плуват, гмуркат и хранят самостоятелно след броени часове.