Bos primigenius indicus

bostaurus4.jpg

Bos primigenius indicus

Zebu / Зебу

12x12x14 cm

galvanic copper,

limestone, pine tree

галванична мед,

варовик, бор

Ilia Boyarov / Илия Бояров

---

Зебу (Bos primigenius indicus), познат още като „гърбаво говедо“ от семейството на едрия рогат добитък.

За разлика от останалите представители на едрия рогат добитък

като крави, бизони и якове зебу е много добре приспособено за живот към тропически климат.

Зебу е преживно животно, чийто родоначалник се предполага, че е зондски бантенг.

Живее в тропическа Азия, откъдето е било пренесено в Европа и оттам в цяла Африка и на Мадагаскар.

Главата на зебуто е дълга и тясна, с изпъкнало чело. Ушите са увиснали, шията е голяма.

Краката са средно дълги и право поставени. Рогата са различни по големина и форма.

Цветът на космената покривка е различен, но най-често се срещат черна, сива, червена и пъстра.