Carduelis carduelis

cardueliscarduelis.jpg

Carduelis carduelis

European goldfinch / Кадънка

30,5x58,5 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

---

Кадънката (Carduelis carduelis) наричана още „щиглец“ и „кардарина

е широко разпространена в Европа (включително и в България) дребна пойна птица.

Оцветяването е красиво с леки вариации между различните подвидове.

Има много слабо изразен полов диморфизъм, „маската“ на женската е по-малка и стига до средата на окото

Дължината на тялото е около 12 см, което я прави по-дребна от домашното врабче.

Обитава открити предимно широколистни гори, равнини изпъстрени с горички, овощни насаждения, паркове и градове.

Веднага щом се раззеленят дърветата, женската започва да строи гнездо.

Строежът трае около 10-12 дни и гнездото е едно от най-добре построените в птичия свят.

Женската снася около пет яйца.

Малките остават в гнездото около две седмици.

Храни се със семена – слънчоглед, канарени смески, канарено семе и други семена.

Числеността на дивата популация е сравнително висока

и видът не е директно застрашен от изчезване, но е жертва на незаконно бракониерство.