EXHIBITION Animalia

exhibitionanimalia.jpg

Animalia

(sceintific illustration & sculpture)

Milena Radeva

Ilia Boyarov

---

Анималия (Аnimalia) е таксономично царство, в което принадлежат всички животни.

Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност

и способност за волеви движения, размножаване и дишат.

Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.

Животинският свят се обозначава също като „фауна“.

Най-много представители има животинският клас насекоми.