Lutra lutra

lutralutra2.jpg

Lutra lutra

European Otter / Видра

65x47 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева

---

Видрата (Lutra lutra) е вид хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae).

Главна храна на видрата е рибата. Лови жертвата си изкусно под водата.

Разнообразява храната си с жаби, раци, водни плъхове, насекоми и други животни.

На сушата излиза през нощта, като търси спящи и мътещи птици.

Видрата е малко по-едра от котка.

Тялото и е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 cm.

Опашката и е сравнително дълга – до 50 cm, масивна, мускулеста с двигателна функция.

Гърбът и е шоколадово кафяв, а коремът по-светъл.

Предните лапи имат плавателна ципа.

Видрата е защитено животно в Червената книга на България.

Броят на видрите намалява поради замърсяването на водоемите.

Женската ражда от 2 до 5 малки. Тя ги пази много добре.