Meles meles

melesmeles2.jpg

Meles meles

Badger / Язовец

44x35 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева

---

Язовецът (Meles meles), наричан още борсук е един от трите вида на род Язовци (Meles) на семейство Порови (Mustelidae).

Разпространен е в цяла Европа (вкл. България), Мала Азия и части от Близкия Изток.

Тялото на язовеца е дълго до 90 см, покрито с груба козина — на главата бяла, на гърба сива, по краката черна.

От муцуната през очите и ушите минава по една черна ивица. Опашката е къса, с дължина до 20 см. Краката също са къси.

Храни се с плодове, дребни гръбначни, най-различни безгръбначни.

Живее в изкопани в земята дупки с множество проходи. В една дупка могат да живеят до 15 язовеца.