Ovis aries

ovisaries.jpg

Ovis aries

Sheep / Овца

20x20x16 cm

galvanic copper,

beech tree

галванична мед, бук

Ilia Boyarov / Илия Бояров

---

Овцата Линколн идва от Линколнското графство в Англия,

където се развъждали местни едри овце с дълга вълна, които са били кръстосвани с кочове от породата Лестър.

Преди повече от 200 години е създадена сега съществуващата порода линколн.

Животните са едни от най-едрите, с много добри месодайни качества

и имат голям дял в създаването на много полутънкорунни породи овце.

Тялото им е дълго, с широка глава и с много широка холка, гръб и кръстец.

Гърдите са широки, силно замускулени и издадени напред.

Гръдният кош на овцете от породата Линколн е много широк и с бъчвообразна форма.

Овцете-майки тежат 80-100 кг, а кочовете - 120-160 кг.

Агнетата са много скорозрели - на 12-месечна възраст могат да достигнат 90 кг.

Както мъжките, така и женските животни са безроги.

Вълната е със специфичен характер - чисто бяла, със силен блясък и с дължина 18-25 см (отделни индивиди до 40 см).

Образува кичури, които се спущат от двете страни на тялото,

има много добра здравина, разтегливост и едри полукръгли къдрици.

Средният вълнодобив на овцете-майки е 6-7 кг, а на кочовете - 8-10 кг.