Parus major & Helianthus annuus

parusmajorhelianthusannuus2.jpg

Parus major & Helianthus annuus

Great tits & Sunflower / Големи синигери и слънчоглед

64x49 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева