Passer domesticus

passerdomesticus.jpg

Passer domesticus

House sparrow / Домашно врабче

44х35 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева

---

Домашното врабче (Passer domesticus) е дребна птица от семейство Врабчови (Passeridae),

разред Врабчоподобни (Passeriformes). Среща се по всички континенти, без Антарктида.

Обитава всички типове човешки поселения, рядко се среща в дивата природа.

Дължина на тялото около 16 см, размах на крилете 25 см, тежи около 30 гр.

Един от най-многочислените видове птици. Има изразен полов диморфизъм.

Мъжкият е по-ярко оцветен, по-едър и с черна вратовръзка. Женската е с монотонно кафеникаво оперение и по-светла.

Домашното врабче е непрелетна пойна птица, макар че певческите му заложби са относително скромни.

Гнезди в различни типове дупки, но е способно да изгради гнездото си и в клоните на дърветата.

Снася от 2 до 6 бели, изпъстрени с кафеникави, сиви и черни петънца яйца. Яйцата имат размери 23х15 мм.

Малките се излюпват голи, слепи и безпомощни. Малките напускат гнездото след около 17 дни.