Vulpes vulpes

vulpesvulpes.jpg

Vulpes vulpes

Red fox / Лисица

50х64,5 cm

watercolour on paper

акварел върху хартия

Milena Radeva / Милена Радева

---

Лисицата (Vulpes vulpes), наричана още и червена лисица е най-често срещаният вид лисици.

Тя има най-широк ареал от всички сухоземни хищници.

Те са най-големият вид в рода Лисици (Vulpes) и обитават Северна Америка и Евразия,

включително България, както и части от Северна Африка.

Лисицата е много пъргава за представител на семейство кучета.

Дългата ѝ рунтава опашка, която има характерни бели връхчета, осигурява равновесието ѝ при скокове и отскоци.

Възрастната лисица има тегло 6 - 10кг. Дължината на тялото и достига от 80 см до 110 см.

Тъй като са най-вече сумрачни животни с тенденция към нощен тип живот по принцип ловуват поединично.

Ако си намери повече храна, отколкото може да изяде, лисицата я скрива за по-късно.

Лисиците са всеядни. Хранят се с гризачи, насекоми, плодове, червеи, яйца, мишки и други малки животни.

Използват особен метод за ловуване на мишки. Лисицата застива, слушайки и гледайки внимателно мишката, която е видяла.

След това скача високо и забива предните си крака върху мишката, притискайки я върху земята.

Ражда около пет малки – слепи и тежат до 150 грама.

Проглеждат до около 2 седмици и правят първи крачки извън бърлогата до 5 седмици.