June 1st Children's Day / 1 юни Ден на детето

Bankya 01 june 2015 / Банкя 01 юни 2015 г.

CENTER FOR ART THERAPY AND CONTEMPORARY ART / ЦЕНТЪР ЗА АРТ ТЕРАПИЯ И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

photos: Milena Radeva / снимки: Милена Радева

june1stchildrensday_small.jpg june1stchildrensday2_small.jpg june1stchildrensday3_small.jpg june1stchildrensday4_small.jpg june1stchildrensday5_small.jpg june1stchildrensday6_small.jpg june1stchildrensday7_small.jpg june1stchildrensday8_small.jpg june1stchildrensday9_small.jpg
june1stchildrensday10_small.jpg june1stchildrensday11_small.jpg june1stchildrensday12_small.jpg june1stchildrensday13_small.jpg june1stchildrensday14_small.jpg june1stchildrensday15_small.jpg june1stchildrensday16_small.jpg june1stchildrensday17_small.jpg june1stchildrensday18_small.jpg
june1stchildrensday19_small.jpg june1stchildrensday20_small.jpg june1stchildrensday21_small.jpg june1stchildrensday22_small.jpg june1stchildrensday23_small.jpg june1stchildrensday24_small.jpg june1stchildrensday25_small.jpg june1stchildrensday26_small.jpg june1stchildrensday27_small.jpg
june1stchildrensday28_small.jpg june1stchildrensday29_small.jpg june1stchildrensday30_small.jpg june1stchildrensday31_small.jpg june1stchildrensday32_small.jpg june1stchildrensday33_small.jpg june1stchildrensday34_small.jpg june1stchildrensday35_small.jpg june1stchildrensday36_small.jpg
june1stchildrensday37_small.jpg june1stchildrensday38_small.jpg june1stchildrensday39_small.jpg june1stchildrensday40_small.jpg june1stchildrensday41_small.jpg june1stchildrensday42_small.jpg june1stchildrensday43_small.jpg june1stchildrensday44_small.jpg june1stchildrensday45_small.jpg
june1stchildrensday46_small.jpg june1stchildrensday47_small.jpg june1stchildrensday48_small.jpg june1stchildrensday49_small.jpg june1stchildrensday50_small.jpg june1stchildrensday51_small.jpg june1stchildrensday52_small.jpg june1stchildrensday53_small.jpg june1stchildrensday54_small.jpg
june1stchildrensday55_small.jpg june1stchildrensday56_small.jpg june1stchildrensday57_small.jpg june1stchildrensday58_small.jpg june1stchildrensday59_small.jpg june1stchildrensday60_small.jpg june1stchildrensday61_small.jpg june1stchildrensday62_small.jpg june1stchildrensday63_small.jpg
june1stchildrensday64_small.jpg june1stchildrensday65_small.jpg june1stchildrensday66_small.jpg june1stchildrensday67_small.jpg june1stchildrensday68_small.jpg june1stchildrensday69_small.jpg june1stchildrensday70_small.jpg june1stchildrensday71_small.jpg june1stchildrensday72_small.jpg
june1stchildrensday73_small.jpg june1stchildrensday74_small.jpg june1stchildrensday75_small.jpg june1stchildrensday76_small.jpg june1stchildrensday77_small.jpg june1stchildrensday78_small.jpg june1stchildrensday79_small.jpg june1stchildrensday80_small.jpg june1stchildrensday81_small.jpg
june1stchildrensday82_small.jpg june1stchildrensday83_small.jpg june1stchildrensday84_small.jpg june1stchildrensday85_small.jpg june1stchildrensday86_small.jpg june1stchildrensday87_small.jpg june1stchildrensday88_small.jpg june1stchildrensday89_small.jpg june1stchildrensday90_small.jpg
june1stchildrensday91_small.jpg june1stchildrensday92_small.jpg june1stchildrensday93_small.jpg june1stchildrensday94_small.jpg june1stchildrensday95_small.jpg june1stchildrensday96_small.jpg june1stchildrensday97_small.jpg june1stchildrensday98_small.jpg june1stchildrensday99_small.jpg
june1stchildrensday100_small.jpg june1stchildrensday101_small.jpg june1stchildrensday102_small.jpg june1stchildrensday103_small.jpg june1stchildrensday104_small.jpg june1stchildrensday105_small.jpg june1stchildrensday106_small.jpg june1stchildrensday107_small.jpg june1stchildrensday108_small.jpg
june1stchildrensday109_small.jpg june1stchildrensday110_small.jpg june1stchildrensday111_small.jpg june1stchildrensday112_small.jpg june1stchildrensday113_small.jpg june1stchildrensday114_small.jpg