Animalia представя календарчета за новата 2016 година!

тук / here

        Animalia presents calendars for the next year 2016!

Авторите на Animalia започват работа по новия си проект Animalia Aves. Проучването е първата им стъпка!

тук / here

Animalia's artists are getting ready for their next project Animalia Aves. Researching is their first step!

Animalia ще празнува Коледа в Националния природонаучен музей - БАН в София. Експозицията ще е на вниманието на посетителите от 14 декември 2015 г.

тук / here