Конкурсът на Animalia за селфи приключи!
А победителите са.....

Animalia exhibition selfie contest is over!
And the winners are....

FB - тук / here / Youtube - тук / here

---

Animalia представя календарчета за новата 2016 година! За поръчки - свържете се с нас във FB или на e-mail - milena@seimenus.com

Animalia presents calendars for the next year 2016! For orders - contact us on FB or send us an e-mail - milena@seimenus.com

тук / here

---

Animalia ще празнува Коледа в Националния природонаучен музей- БАН. Експозицията от научни илюстрации и скулптури ще бъде на вниманието на посетителите на музея поне до края на месец февруари. Музеят е отворен всеки ден от 10:00 до 17:00 ч.

Animalia will spend the Christmas holydays in the National Museum of Natural History. The exhibition will be available for all visitors at least until the end of February. The museum is open everyday - 10:00 - 17:00 h.

снимки / photos

---

Последната изложба на Animalia бе открита на 24 ноември 2015 в Централната сграда на БАН, изложбата ще продължи до 2 декември.

The last Animalia exhibition was presented in BAS on November 24th, the exhibition will continue until December 2nd.

снимки / photos

---

Последната изложба на Animalia ще се открие в БАН, по покана на самата Академия на науките. Откриването ще бъде на 24 ноември (вторник) от 18:00 ч., във фоайето на Централната сграда на ул. "15 ноември" №1. Входът е свободен до края на изложбата - 2 декември 2015 г. Заповядайте!

линк

---

Благодарение на дългогодишния приятел на ODD CREW - Илия Бояров скоро ще се появят ръчно изработените "Mark These Words" статуетки, както и 3-метров гарван, подготвен като декор за концерта на бандата в зала "Христо Ботев", София - 21 ноември 2015. Още снимки и информация как да се сдобиете с такава статуетка ще бъдат публикувани скоро на сайта и Фейсбук-страницата на ODD CREW. Първи поглед върху статуетката може да хвърлите по-горе! Снимки: Марин Банков

линк

---

Милена представя първата творба, която ще бъде част от следващата изложба на Милена Радева и Илия Бояров - Animalia Aves (застрашените птици в България), като част от научната изложба "Голямото завръщане". На 18 ноември в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" ще бъде представена една нова идея. За първи път в България се прави опит да бъде показана връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа. Изложбата „Голямото завръщане”, като част от един по-...мащабен проект, има за цел да покаже именно това. Тя съпътства Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в България, на която ще бъдат представени научни доклади. Всички видове растения и животни, които са обект на подобни проучвания и дейности, са показани в изложбата. Тя поставя акцент върху проблема за ролята на художникът, който се стреми към намирането на баланс и хармония между необходимото точно следване на натурата и своя собствен артистичен подход.

линк / link

---

Разказ за това как Animalia храни застрашените птици в България в Спасителния Център на Зелени Балкани.

Short story about how Animalia feeds the endangered birds in Bulgaria in Green Balkan's Wildlife Rescue Centre.

снимки / photos

---

На 3 ноември 2015 г. Animalia представи експозицията си в Културен център "Морско казино" - Бургас.

On November 3rd Animalia exhibition was presented in Cultural center "Sea casino"- Burgas.

снимки / photos